Hvad kan jeg hjælpe med? 

Jeg kan hjælpe Jer med redskaber og vejledning i at kommunikere og informere andre omkring Jeres barns fødevarereaktioner og særlige kostbehov.  Jeg støtter og hjælper jer med hverdagslivet og de udfordringer som opstår især i det sociale liv med et særligt kost-behov, ligesom jeg støtter og rådgiver i et helhedsperspektiv omkring helbredsudfordringer og symptomer fra allergi og fødevarereaktioner.