Institutioner: vejledningsydelser/konsulentydelser

 

Institutioner står med en stor opgave når et barn med fødevareallergi eller intolerancer, cøliaki eller andre særlige kostbehov kommer til børnehaven eller skolen. Der er forskellige retningslinjer og forskellige måder at gøre det på. Har institutionen ikke prøvet det før, kan det blive en enda meget stor opgave at håndtere. Pædagoger og køkkenpersonale kan opleve usikkerhed og overvældelse, særligt hvis barnet er svært allergisk og der er mange forholdsregler. Forældrene kan ligeledes være usikre, hvis de står i en helt ny situation.

Med videns-indsats og nogle praktiske tilgange, kan forløbet lettes til stor gavn for barn, forældre og personale.  Jeg vejleder med baggrund i eksisterende viden om fødevareallergi, og jeg tilsætter også mine personlige erfaringer som mor til børn med særlige kostbehov. Mit primærer fokus er på mestring og håndtering. Jeg sætter også spot på nogle etiske aspekter omkring fødevareallergi.

 

Hvad kan jeg hjælpe Jer med:

 

–                          Basisviden omkring fødevarereaktioner, allergi,overfølsomhed: det store spektrum

–                          Hvad betyder det for barnets hverdag hos Jer

–                          Hvad kan I gøre for at lette samarbejdet med forældrene

–                          Praktiske input til jeres køkken og håndtering generelt af allergener

–                          Redskaber, dokumenter som er lavet til institutioner

–                          Individuel sparring om en eller flere specifik problemstilling med et barn/familie

–                          Tale med jer omkring situationer I har oplevet med børn med allergi

–                          Klæde jer og institutionen godt på til arbejdet med børn med allergi

 

Det kan være en hel gruppe af Jer, eller en enkelt repræsentant som modtager vejledningen. Det kan også være personale i køkkenet. Vi aftaler et individuelt forløb. Jeg kan komme på personale-møde og holde oplæg, eller vejledning på timebasis.

 

Pris: aftales i forhold til tilbud og behov

 

Hvordan gør I?

Skriv til mig på info@allergi-liv.dk eller send sms 40917285 angående vejledning i institution.