FØDEVARE-LYSSIGNALET
– hvem er det til og for? Hvordan kan det hjælpe?

 

Det er til alle børn og unge, som har fødevarereaktioner inde på livet. Det dækker alle niveauer af allergi og overfølsomhed, fra straks/primær fødevareallergi og anafylaksi, til mindre kraftfulde reaktioner og symptomer, intolerancer, glutensensitivitet, ikke allergiske fødevarereaktioner, krydsallergi ved pollenallergi osv. Det er samtidig også meget relevant for børn med cøliaki . Eller børn som af andre  helbred-/trivselssårsager har et særligt kostbehov.

Redskabet er tydeligt og visuelt let at forstå, responsen på det fra andre er altid: ”Ah nu forstår jeg.” Tydelig kommunikation er altafgørende for både barnet og omgivelserne. Lyssignalet erstatter naturligvis ikke den mundtlige kommunikation, som også er en del af jeres opgave og virkelighed i hele den sociale færden. Ej heller er det et diagnose-redskab, men det er et kommunikations/informations-redskab, som gør overleveringen af informationen lettere og tydelig.

Det er et visuelt redskab, som letter forståelsen og viderebringer både information og budskab omkring håndteringen af barnets situation. Der er ikke en bestemt måde at bruge fødevarelyskrydset på, det er en skabelon, som kan rettes i og gøres til jeres specifikke. Men der er tænkt mange detaljer ind, som kan lette det for jer. Blandt andet dialog-bokse og aftale-bokse, som gør det nemmere at forstå for andre, hvilket igen øger sikkerhed og tryghed for Jer og andre omkring barnet.

 

Det store lyssignal: Detaljeret fødevareoversigt til børn med fødevarereaktioner. Kan bruges på mange planer. I en ny med allergi-fase, til forældrene selv, til institutioner, bedsteforældre, og til at hjælpe børnene selv. Fokuserer på tryg og sikker info, og samtidig tydeliggøres ALT det som stadig tåles.

 

Det lille lyssignal: enkel og simpel info om fødevareallergi og reaktioner til videregivelse til fx institutioner.

Er særligt velegnet til enkelte fødevareallergier, som håndteres i institutioner.

 

 

TOLERANCE-NIVEAU/TOLERANCE-TÆRSKEL er kodeordet i fødevarelyskrydset

Det at formulere barnets nuværende tolerance-niveau er YDERST vigtigt, og oftest det som mangler i informationen til især institutioner. Med Fødevarelyskrydset gør vi noget ud af tydeliggørelsen af dette. Det kan forebygge fejl, giver anerkendelse til personalet i institutionen om den opgave de står med, ligesom det øger trygheden for forældrene selv at vide, at informationen er tydeligt videregivet. Og sidst men ikke mindst, hjælper det børnene i deres hverdag med mad i institution og sociale liv.

 

”Fødevarelyssignalet” er brugbart og relevant uanset om barnet er ny-diagnosticeret med fødevareallergi, eller I er andets steds i processen og mere erfarne i situationen. Fx også i en re-introduktionsperiode. Det er også relevant for de af jer som måske er i et udrednings-forløb, eller for Jer som trods vedvarende symptomer ikke har kunne få en egentlig diagnose/klarhed over fødevarereaktionerne og/eller har andre baggrunde for et særligt kostbehov.

 

LYS-SIGNALET KAN BRUGES PÅ FLERE MÅDER; DER ER IKKE EN RIGTIG!

Vi er forskellige og vi gør det forskelligt i forhold til vores børn med fødevareallergi.

Jeg ved, at alle forældre til børn med allergi, gør deres ypperste for at håndtere det hele vejen rundt. I er så seje og finder vej hver dag! Lyskrydset skal derfor ses som et REDSKAB, I kan tilgå på den måde som det passer til Jer og jeres familie. For nogle kan det være aktuelt i en start fase, for andre aktuelt til bedsteforældre, for andre igen i institutionen, for nogle af det hænger på køleskabet i hjemmet og for nogle hele vejen rundt.

 

Erstat de gule post-it notes/sedler:

Min mission med lyssignalet er flere. En af dem er; sikkerhed og tryghed i institutioner hvor fødevareallergi håndteres. Derfor har en af mine tanker været at se hele vejen rundt om barnet som har fødevareallergi. Hvem er involveret? Hvem håndterer det? Hvordan gør de? En af de ting, som falder i øjnene og som jeg selv har oplevet, er at kost-ansvarlig eller mad mor i køkkenet, står med et stor ansvar. Og at mange føler det som en stor opgave, som ikke rigtig er blevet sat i tale. Hvordan kommunikerer vi i denne institution omkring fødevareallergi med forældrene, med køkkenet, med personalet? Mange gange hænger der små gule sedler, post it notes, på køleskabet: med navn og klasse og tåler ikke. Det er, som jeg ser det, risikofyldt og lidt uorganiseret, sedlerne falder let ned, og det kan være svært at få overgivet besked til pædagogerne på denne måde. Derfor kan vi som forældre hjælpe personalet, ved at have en noget tydeligere info-materiale til dem, som eksempelvis fødevarelyssignalet.

 

Hvorfor kan lige præcis jeg hjælpe Jer?

Som sygeplejerske er jeg vant til at arbejde med kommunikation og information omkring sundhed og sygdom. Jeg har altid interesseret mig for sundhedsfremme, forebyggelse og mestring for mennesker, og dette har jeg brugt aktivt i vores situation med både min datter og søn – og udviklingen af ”fødevare-lyssignalet”.

Jeg bruger begge disse ben, et fagligt og et erfaringsbaseret – til at vejlede og hjælpe Jer med jeres specifikke situation. Jeg har haft samtaler med ”mad-mødre” i institutioner, pædagoger, lærere, forældre, som alle har bidraget til de forskellige redskaber jeg har lavet. Jeg prøver hele tiden at tage et helhedsblik på fødevarereaktioner og livet med særlige kosthensyn. Jeg har viden og erfaring med de allerfleste former for fødevarereaktioner. Der er tænkt mange ting igennem med lyssignalet, det pædagogiske, psykologiske og sociale, og samtidig også meget lav-praktisk – hvordan virker det i praksis.

Læs også ...