10 gode grunde til at få lavet et informations-redskab om dit barns fødevareallergi

 

 

1) FOREBYGGE FEJL: hovedårsagen til et skarpt informations-materiale kan meget let forstås her. Tydelig information til institutioner kan være med til at forebygge fejl. En gul post-it note på køleskabsdøren er ikke særlig informativ og kan let glippe i alt det andet. Med et fødevarelyssignal hjælper du personalet i institutionen.

2) Tydeliggøre aktuel situation for barnet. De mange forklaringer gøres også visuelle, og det letter forståelsen og samarbejdet med barnet

3) Lettere forståelse for andre omkring barnet

4) visuel understøttelse af den mundtlige overlevering. hver gang du skal forklare omkring allergierne, kostbehovet, skal du forefra igen. Og her har du en visuelt understøttelse som letter det mundtlige. 

5)Fokus ikke kun på udeladelser i kosten men OGSÅ på alt det som tåles kan være mentalt vigtigt for barnet

6)Lyssignalet kommer i en skabelon. Du har dermed en skabelon til videre brug. Til alle de mange gange du skal overlevere informationen til andre. Skabelonen gør at du sparer tid! 

7)Sikkerheden i baghovedet: Når du først har fået lyssignalet i brug i institutionen, vil du  mærke en sikkerhed og tryghed. Du kan slippe nogle af bekymringerne, fordi I har taget tydeligt hånd om overlevering af informationen til kostansvarlig. Det kan mindske den stress og ængstelse der kan være latent i baghovedet omkring mad-håndteringen til dit barn

8) Fødevare-lyssignalet kan hjælpe barnet til Mestring

9) Fødevare-lyssignael kan hjælpe barnet ind i Mad-fællesskaber, oplevelser med mad i det sociale

10) Lyssignalet som en brik i jeres samlede puslespil med fødevareallergi i familien, kan skabe plads og rum til mad-glæde og trivsel

Kontakt mig hvis du vil booke tid til en samtale og udarbejdelse af et fødevarelyssignal:

Mobil: 40917285    info@allergi-liv.dk

Læs også ...