Hvad er fødevarelyssignalet?

Her kan du læse om, hvad et fødevarelyssignal egentlig er, hvordan det kan hjælpe jer som familie, og hvordan det kan hjælpe jer som et kommunikationsværktøj i forhold til fødevareallergi og særlige kostbehov.

En vigtig brik i puslespillet

Livet med fødevareoverfølsomhed, allergi og særlige kosthensyn er lidt som et puslespil, hvor mange brikker skal ses, overvejes, tages stilling til og lægges korrekt.

Én af de vigtige brikker er at få lavet et “fødevarelyssignal” til jeres barn og familie.

Fødevarelyssignalet er et værktøj til at kommunikere med institution, familie og omgangskreds om barnets røde, gule og grønne områder – dvs. det, de slet ikke kan tåle, det de nogle gange kan tåle og det, de kan spise helt uden problemer.

En vanskelig kommunikationsopgave

Fra det øjeblik, man skal lave kostændring på baggrund af fødevareallergi, cøliaki eller et andet særligt kostbehov, står man som forældre med en til tider svær kommunikationsopgave.

Først er det primært jer som forældre, der varetager barnets kost. Men på et tidspunkt er det nødvendigt, at omverdenen får besked.

Nogle vuggestuer og børnehaver laver mad til børnene, mens andre lader forældre medbringe madpakker til deres børn. Det er jer, som skal videregive information til institutionen omkring hensyn, tolerancetærskel og praktiske oplysninger. For forældre med børn med svær allergi, kan der også være tale om at lære personalet at give Epi-pen ved en alvorlig allergisk reaktion.

Det er et kæmpe ansvar og en stor opgave at stå med som forældre. Jeg ved, at alle I, som står i eller har stået i den situation, gør jeres allerbedste og gør det godt!  

Med fødevarelyssignalet som redskab og min sparring hertil har I mulighed for at få hjælp og støtte til opgaven med at kommunikere til omverden. I kan betragte mig som en sidemakker, der hjælper og gør den svære opgave lidt lettere.

Min egen kartoffel i munden

Jeg har selv stået i den situation, at jeg skulle informere om min datters – og senere min søns – fødevareallergier.

Jeg oplevede det indimellem, som havde jeg en kartoffel i munden.

Når jeg igen og igen skulle fortælle og forklare og ikke mindst afkode, hvordan modtageren tog imod at tale om fødevareallergi.

Nogle gange skete snakken i en travl garderobe i SFO’en. Jeg skulle sikre mig, at den information jeg gav, blev givet videre til de øvrige pædagoger. 

Det tog noget tid at finde en ramme omkring min datters situation.

Hendes mad blev ofte glemt, eller hun var den sidste, der fik pizza. Nogle gange var der negative kommentarer fra de voksne omkring hendes mad. Samtidig var de meget hjælpsomme og forstående og ville gerne møde os og bidrage til, at Nanna trivedes. Men det viste mig, at der omkring fødevareallergi og særlige kostbehov er en myriade af uforudsete udfordringer.

Samtaler med den kostansvarlige

Vi var så heldige, at den kostansvarlige i SFO’en havde en særlig interesse i allergikost. Jeg begyndte at tale med hende om vores situation. Da jeg lavede fødevarelyssignalet, var hun med på at afprøve det med det samme. Hendes tilgang var en gave i vores situation. Vi fandt en ramme, hvor jeg lavede noget af maden, og hun overtog andre opgaver.

Hun fandt lyssignalet meget brugbart og brugte det til at sætte rammen/barren for den allergikost, hun lavede.

Forløbet gav mig anledning til at se det hele lidt udefra og ovenfra. Jeg begyndte at se nogle sammenhænge mellem det, jeg havde i min faglige rygsæk og vores erfaringer som familie med allergikost.

Derfra begyndte mit arbejde med fødevarelyssignalet at tage form, så også andre kunne bruge det.

Fødevarelyssignalet løser et konkret problem i hverdagen både for jer som familie og for fagpersoner og netværket omkring jer.

Ny mulighed som allergifamilie

Jeg kan desværre ikke love jer, at alle svære ”madsituationer”, følelser, praktiske udfordringer osv. forsvinder, fordi I bruger fødevarelyssignalet. Men jeg lover jer, at I får et endnu bedre afsæt for som allergi-forældre at hjælpe jeres barn. Det endda på flere planer.   

Der er mange fordele ved at have et tydeligt og klart informationsmateriale med sig ind i hverdagen med fødevarereaktioner.

En lettelse for jer som forældre at have en skabelon at tale ud fra

I vil opleve en lettelse ved at have en skabelon at tale ud fra. Med fødevarelyssignalet har I en form for pjece, som I kan forandre i takt med, at jeres barns behov og sociale sfære ændres. Når skabelonen først er lavet, kan I bruge den igen og igen.

Jo bedre og tydeligere information, jo større er chancen for, at I undgår fejl omkring allergikost.

Er I helt nye i situationen, er fødevarelyssignalet et praktisk redskab, som vil hjælpe jer ind den store omvæltning, I står i, hvor det at håndtere og lave mad fylder meget af hverdagen.

Er I mere erfarne, kan det være en vigtig brik, især når det sociale liv øges. Det vil give jer mere overskud til at forklare jeres situation til omgangskredsen.

Med et fødevarelyssignal vil I have færre bekymringer om, hvordan andre håndterer jeres barns mad og livssituation.

Der ligger altid en ny udfordring lige om hjørnet i det sociale liv med mad.

Gæster kommer forbi, der er fest på skolen, børnene har fritidsaktiviteter, legeaftaler og andet. Med lyssignalet har I mulighed for at forberede både jer selv og andre på dette.

Jeres interne kommunikation som forældre bliver bedre. Måske har I haft en hård start som forældre, måske har I oplevet chok i forbindelse med de kraftige reaktioner hos jeres barn. Måske har udredningen været lang og snørklet, og måske tackler I situationen forskelligt. Her vil lyssignalet kunne hjælpe jer som en brik i alt dette.

Jo mere klar og tydelig jeres information til omverden er, jo bedre kan I forebygge reaktioner, og jo bedre kan andre håndtere jeres barns situation. Det giver alt andet lige bedre mulighed for jeres trivsel som familie.

Andre omkring jer: Fagpersoner, familie og venner

Det er ikke altid let for andre at forstå den situation, vi som ”allergifamilie” står i. En af årsagerne er, at den information, vi ligger inde med – og skal formidle til andre – er omfattende.

For nogle er det let, for andre er det ikke.

Derfor må vi være fleksible i at møde andre mennesker med god information.

Det at sige ja og nej bliver også muligt med lyssignalet. HVIS I bruger lyssignalet i sociale sammenhænge, vil det også for jeres omgangskreds være en lettere måde at sige Ja og Nej i forhold til, hvad de kan overskue.

I hjælper den kostansvarlige /økonoma/madmor i institutionen med at tydeliggøre jeres barns behov. Ved at have udarbejdet et godt informationsmateriale anerkender I samtidig deres opgave og ansvar i køkkenet.

I hjælper også pædagoger, lærere og med-forældre med at huske de vilkår omkring mad, som jeres barn har. Det har betydning for fællesskabet i klassen, at alle er godt informeret.

Forældre-barn relationen:

Det ligger hele tiden imellem jer:  ”Du kan ikke tåle” er en sætning, vi som ”allergiforældre” må bruge igen og igen til vores børn. Det kan føles anspændt, og som forældre kan vi være bange for, hvad den kontrol betyder for vores børns forhold til mad. Samtidig er det jo reelt: Der er noget, de ikke KAN spise og dermed heller ikke MÅ spise! Med lyssignalet har I noget visuelt at tale ud fra.

I kan bruge lyssignalet til at kommunikere positivt med hinanden. Noget der hjælper jer alle i familien, også søskende.

Fokus på det grønne felt; Madglæde

Det grønne felt er det største felt, hvor alt det, barnet KAN tåle, står.

Det betyder meget for barnet, at det er det største felt. Rent visuelt kan de se, hvor meget de faktisk kan tåle! Det hjælper dem til at blive stolte af deres mad, selvom den er anderledes end andres.

Hvis barnet har svære følelser omkring det ikke at kunne tåle samme mad som andre, ikke kunne spise det samme i sammenhænge, hvor mad indgår, kan lyssignalet være en vej til at lette disse følelser, til at acceptere dem og derfra komme til et nyt ståsted med situationen.

Hvordan barnet og vi forældre tackler det at have et særligt kosthensyn, følger barnet overalt.

Det er IKKE bare ligetil at sidde og spise sin egen mad, at ”på forhånd” være udenfor fællesskabet og oplevelserne af fælles mad. Børnene oplever kommentarerer om deres mad, som ikke altid er positive.

Med lyssignalet og fokus på det grønne felt kan barnets selvværd og selvtillid vokse, og barnet vil opleve at kunne mestre sin egen situation. I takt med barnets alder kan lyssignalet bane vej for det at tale om deres situation med andre. Fortælle hvad de kan tåle, ikke kan tåle og om deres lyssignal og behov.

IND I madfællesskaber

Et fødevarelyssignal kan hjælpe børnene ind i madfællesskaber, fordi det synliggør deres behov.

Andre bliver opmærksomme på deres situation og kan lettere byde ind med måder at tackle det på. Barnet kan opleve øget glæde, trivsel og en føle, at de selv mestrer deres særlige behov omkring maden.

Til alle med et særligt kostbehov

Lyssignalet er til alle, som har et reelt behov i forhold til særlige kosthensyn. Fra svær og akut allergi til mildere symptomer samt andre baggrunde for et særligt kosthensyn.

Jeg vejleder jer i, hvordan I kan bringe lyssignalet ind det sociale liv, og hvordan I kan bruge det forældre og barn imellem.

I kan også let tage det med til andre fagpersoner, læge eller allergicenter og få en snak om det der.

Sådan foregår det:

Book en tid til forløb med information om dit barns fødevareallergi eller særlige kostbehov. Du får et spørgeskema tilsendt, som du/I udfylder inden samtalen. Vi aftaler en tid til samtale. Derefter udarbejder jeg lyssignalet, som I får tilsendt.