Konsultation til forældre til børn med særlige kostbehov

I en forældresamtale kommer vi omkring de vigtigste emner, der er vigtige for børn og unge med fødevarereaktioner og særlige kostbehov.

Vi taler om det, som fylder hos jer. Det kan være praktiske spørgsmål. Det kan være tanker om barnets trivsel i det sociale liv eller barnets mentale trivsel. 

Vi kan bl.a. tale om følgende temaer:

Efter samtalen sender jeg en opsamling og forskelligt materiale i kan bruge videre.  Vi aftaler dato for opsamling eller ny tid, hvis I ønsker det.

Sådan foregår det 

Skriv en mail eller sms til mig om, at I ønsker at booke tid til en samtale. Derfra finder vi tid til en dag.

Inden samtalen sender jeg nogle spørgsmål, som I skal  besvare forud for samtalen.

Priser:
30 minutters samtale 500 kr. inkl. moms (inkl. e-mail opfølgning) 
60 minutters samtale 800 kr. inkl. moms (inkl. e-mail opfølgning) 

Det får I ud af en forældresamtale