Om mig og min tilgang til allergi-liv.dk

Jeg, Pernille Tornberg, er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med sundhed og sygdom fra mange vinkler igennem livet. 

På forunderlig vis flettede min faglige baggrund sig ind i min og min families livsvej, da jeg for snart 13 år siden blev mor til vores skønne datter, Nanna. Der gik kun ganske kort tid fra Nanna var født, til de første tegn på allergi dukkede op.

Herfra startede et langt og sejt forløb med mange bjerge at bestige. Det kom til at definere mine første mange år som mor og gav mig et stort ansvar for ”at finde vej” – både rent lavpraktisk i køkkenet og madlavning, men også på det mentale og sociale plan. 

Min datter og familie er et langt bedre sted nu end vi var.

Det betyder dog ikke, at alt er let eller perfekt. Der er stadig udfordringer og hensyn at tage. Det er en fortløbende proces. 

At finde vej med allergi og autoimmunitet i familien er for mig som et puslespil med mange brikker, som skal lægges.

Som sygeplejerske har jeg har arbejdet med både akut og kritisk syge, men også med sundhedsfremme og forebyggelse.

På vores personlige vej opdagede jeg, at der manglede redskaber og støtte til børn og forældre, som har allergi og særlige kostbehov inde på livet. Disse familier står ofte i en kompleks situation. Noget i den grad selv oplevede i vores eget forløb.

Jeg interviewede flere kostansvarlige og pædagoger i institutioner. Også de følte, at de manglede støtte og redskaber i deres ansvarsfulde opgave omkring at lave/servere mad til børn med allergi.

De redskaber, jeg har udviklet, bruger jeg både til forældre og fagpersoner. Redskaberne opstod alle af et akut behov og mangel i vores egen hverdag. De anvendes nu af både pædagoger, forældre og kostansvarlige til at skabe overblik og tryghed. 

Andre uddannelser og tilgange   

Jeg har uddannet mig til zoneterapeut og i andre komplementære tilgange. Det gav fantastiske muligheder for at se nye og flere vinkler på krop, sind, sundhed og sygdom. Udover Allergi-Liv arbejder jeg også som behandler og bruger det aktivt i min familie.

Min viden herfra bringer jeg i spil som et tilvalg for forældre, der booker konsultationen: Naturlig støtte til dit barn

Faglighed og erfaring som fundament 

 I min undervisning af fagfolk er det primært min viden som sygeplejerske og efteruddannelser jeg bringer i spil, og mine – og andres -erfaringer kan bruges til at belyse praksis med. Det gør undervisning, oplæg og kurser mere levende at kunne bringe perspektiver fra hverdagslivet ind. 

Når jeg arbejder med forældre og børn omkring deres helbredssituation, udfordringer og trivsel, er min tilgang altid faglig og/eller erfaringsbaseret. Jeg bestræber mig på at tydeliggøre, hvornår “hvad er hvad”. I min vejledning af forældre er det en kombination af faglighed og erfaringer, og jeg ser Jer som forældre som eksperterne på jeres barn og familie. Jeg er er jeres medspiller, wing-man og støtte, til at finde finde nyt håb, muligheder og udvikling. 

Som forældre til et barn med symptomer, sygdom og udfordringer ved jeg, hvor vigtigt det er med tryghed, når vi søger hjælp og vejledning.

Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe jer trygt .

Min familie og jeg bor på landet nær Roskilde og består af min mand Jesper, Nanna fra 2010, Malte fra 2017, som alle hjælper med Allergi-liv som smagsdommere, sparring og heppekor.

Vigtigt at vide

Alle forløb er forskellige. Ligesom vores forældreskab og tilgang til at løse svære situationer er det. Og det er er helt okay – det er vigtigt at hjælpen i får passer til jeres familie og barn.

Mit mål med Allergi-Liv.dk er

– at fremlægge muligheder og  redskaber
– bidrage med input, viden og refleksioner
– og gøre mit bedste for, at du kan føle dig tryg på rejsen.

Jeg har ikke endegyldige løsninger eller fix-det redskaber, og jeg tror heller ikke på, at de findes.

Jeg ved, at de muligheder, du finder her på siden, vil kunne gøre en stor forskel for jer og jeres barn. Jeg tager altid individelle hensyn og tilpasser min vejledning til netop der, hvor I er. 

Intet af det, jeg laver eller skriver, kan erstatte undersøgelse, udredning og vejledning fra lægelig side. Jeg anbefaler alle med allergiske symptomer grundig vejledning hos læge og allergi-udredning som vigtigt udgangspunkt.