Hjælp til børn og unge med Allergi, fødevarereaktioner og særlige kostbehov
- samt til forældre og fagpersoner

Velkommen til Allergi-liv! Jeg hedder Pernille Tornberg, jeg er sygeplejerske af baggrund og har efteruddannet mig i sundhedsfremme, forebyggelse og sundhedspædagogik. Mine erfaringer som mor i en familie med multiallergi og fødevarereaktioner har været kimen til at researche dette specialområde de seneste 12 år.

Mit arbejde med Allergi-liv går ud på at hjælpe børn og unge med fødevareallergi og deres forældre. Jeg hjælper også fagpersoner, som arbejder professionelt med allergi, enten i institutioner eller gennem vejledning, foredrag mm.  

Vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO’er står med en stor opgave, når de modtager børn med særlige kostbehov.

Har I som institution ikke prøvet det før, kan det føles som en stor opgave at forberede allergivenlig kost. Som pædagog eller kostansvarlig kan der være både tvivl og frygt involveret.

Som kostansvarlig kan du føle sig usikker på, om du gør det rigtige, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis du får lavet en fejl. Det kan være, du føler dig overvældet af den ansvarsfulde opgave – måske endda stresset. 

Som pædagog kan du have en opgave i at kommunikere med forældrene omkring de særlige kosthensyn og de praktiske aftaler i hverdagen. 

Mit arbejde består bl.a. i at komme ud i institutioner og hjælpe både kostansvarlige, pædagoger og ledere med opgaven ”børn med særlige kostbehov”. 

Børn og unge med særlige kostbehov kan føle sig udenfor og ensomme i det sociale liv med mad og fællesskaber.

Det skyldes, at allergi og særlige kostbehov tapper ind i alle grene af livet. Det er en stor livsomvæltning at få allergi og fødevarereaktioner ind i familien. Det handler om meget mere end ikke at kunne tåle én eller flere fødevarer. Udover de fysiske symptomer er der også en række mentale og sociale udfordringer i hverdagen, når man har multiallergi.

Jeg arbejder for, at børn og unge med fødevareallergi, cøliaki og andre særlige kostbehov kan få det godt i deres livssituation – med øget trivsel og livsglæde til følge. At de kan stå stærkt i sig selv med deres behov. Det giver muligheder, udvikler dem som mennesker og skaber grobund for at udfolde sig i livet. 

Derfor hjælper jeg børn og unge med allergi ud fra en helhedsorienteret tilgang. Det gør jeg ved at hjælpe, vejlede og undervise både forældre til børn med allergi, men i høj grad også de fagpersoner, som møder den allergiramte familie.

Allergivenlige opskrifter