“You’re Always On My Mind”

 

Jeg vil i flere skriv her på siden skrive om de vigtigste ”Keyfindings” i rapporten:

 MY LIFE WITH FOOD ALLERGY -Parent Survey Report

Asthma and Allergy Foundation of America • 2019

og give mit bud på hvorfor det er vigtigt at skrive om, reflektere over og komme med ideer til hvad vi kan bruge resultaterne til. Velvidende at rapporten er lavet i USA og derfor selvfølgelig ikke direkte overførbar til Danmark. Men mange af problemstillingerne og spørgsmålene, må formodes at kunne finde samme svar-tendenser for familier i Danmark.

 

Et af de første spørgsmål i undersøgelsen er, hvor ofte forældrene tænker på deres barns fødevareallergi:

 

”Det er altid i mit baghoved”, svarer 82 procent JA til af de adspurgte forældre. Og ja’et går altså på tanker i baghovedet omkring barnets fødevareallergi, symptomer og håndtering. Det er fortæller en hel del om den mentale stress, der kan ligge latent for os som allergi-forældre.

 

For mit eget vedkommende, kan jeg let sætte mig ind i hvorfor procenten er så høj

  • Især i overgange som skoleopstart, børnehaveårene, på legeaftaler – hvor fødevareallergierne jo altid er med som en del af børnenes hverdag, ja faktisk alt omkring det sociale liv.

Det kan være nogle tanker a la de her:

 

-Fik jeg forklaret det godt nok? Vist det godt nok? (for forældre som skal instruere i brug af en Epi-pen)

-Hvad hvis der kommer vikar i børnehaven?

-Husker de ham/hende når der skal uddeles? Hvad hvis de kommer til at give noget forkert?

-Jeg synes pædagogen virkede irriteret over jeg gentog information igen omkring maden? Mon det stresser dem?                  Hvordan kan jeg tydeliggøre det, uden at det bliver en irritation?

-Hvad nu hvis, hvis hun/han får en kraftig allergisk reaktion og jeg er langt væk fra institutionen?

-Husker de håndteringen i forhold til spækbræt, knive, sammenblanding med andet mel – især for Cøliaki             forældre,  eller forældre til børn som har oplevet kraftige reaktioner?

Måske kender du nogle af de tanke-rækker? I hvert fald er det nogle af dem, som de forældre jeg taler med, fortæller om også.

 

OG de er jo det man kan bekymringer om et virkeligt problem. Og måske netop derfor opdager vi ikke HVOR meget de fylder der i baggrunden. For vi skal jo ha styr på det!

 

Så hvad kan vi bruge det svar til vi ser i Rapporten fra USA?

 

Jeg synes vi kan bruge det til mange ting.

Til forståelse og anerkendelse af den opgave vi varetager og passer med og for vores børn.

Til at forstå hvorfor det er en stor opgave, vi står med, FORDI den har potentiale til altid at være i baggrunden af vores hoved.

Til at sige, det er OKAY – jeg er ikke alene med at fødevareallergien/reaktionerne, det særlige kostbehov fylder en hel del for mig og os.

 

 

Og så kan vi selvfølgelig bruge det til at sætte spot på vores og vores børns situation! Finde mod til at tale om fødevarereaktioner og allergier’s indflydelse på det sociale og mentale liv for os som forældre.

 

For vores egen del, kan vi også forsøge at finde ud af om der er noget vi kan håndtere anderledes, så vi kan vende fokus lidt væk fra bekymringerne om håndteringen af fødevareallergierne. Måske har vi brug for strategier til at håndtere bekymringerne? Det kan være gavnligt med hjælp fra en terapeut, psykolog eller andre som kan give input hertil. For eksempel er en meta-kognitiv tilgang til bekymringer, virkelig gavnlig og hjælper mange. En ekstra samtale på allergi-klinikken, kan også være en mulighed, især hvis I har oplevet anafylaksi.

 

På et lav-praktisk plan og derfra hvor min vinkel går; kan vi via redskaber og strategiske puslespils-brikker få et bedre overblik over, HVOR vi kan sætte ind, så både vi og vores børn kan leve et så frit liv som muligt med deres allergi, men stadig med en høj grad af tryghed og sikkerhed i forhold til deres aktuelle niveau af fødevarereaktioner. Og her vil strategierne og bekymringerne tage sig forskelligt ud, fordi alle situationer er forskellige, men dog med fællesnævnere.

 

En af fælles-nævnere er et godt samarbejde med institutioner og netværk omkring barnet. Viden om hvordan vi kommunikerer og informere omverdenen bedst muligt. Viden om mestrings-strategier både for vores børn og os selv.

 

Måske kan du stille dig disse spørgsmål:

Hvilke situationer omkring mit barns fødevareallergi, oplever jeg som stress-fulde?

 

Håndtering i klassen, på lege-aftale og andet?

 

Hvad er specielt stress-fuldt omkring det?

 

Overlevering af information? Medbringe special mad? Opskrifter ”på noget som ligner”

 

Det er blandt andet nogle af disse spørgsmål og temaer, vi taler om i mine konsultationer med forældre omkring den praktiske hverdag med og de mentale og sociale sider ved fødevarereaktioner i det sociale liv. Du er ekspert på jeres barn og situation, og jeg har viden både fra egne erfaringer og min faglige baggrund, som gør, at vi sammen kan finde nogle fokus-punkter som kan hjælpe jer til en lettere hverdag med allergi. Så ”you are always on my mind” mere bliver er en lille nynnen I baggrunden….

Måske har du brug for et informations-redskab som fødevare-lyssignalet, måske har du brug for en snak med personalet i institutionen, måske nye opskrifter eller noget helt andet.

Skriv gerne og fortæl mig hvilke tanker dette skriv har givet dig. Skriv også gerne hvis du har en særlig opskrift du gerne vil have et bud på, så giver jeg det et forsøg.

Kontakt mig også hvis du vil have min hjælp via en konsultation til at vende nogle af tematikkerne beskrevet i dette indlæg. Det hjælper at få lidt hjælp😊

 

info@allergi-liv.dk, Pernille 40917285

Læs også ...